Az intézményi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó egyes adatkezelési tájékoztatók

 

Adatkezelési tájékoztató iratbetekintési jog gyakorlásához

A közalkalmazotti jogviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató

A munkaviszonyban állók részére szóló adatkezelési tájékoztató

A beléptetéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató „elektronikus megfigyelési rendszerrel kapcsolatos” adatkezelési tevékenységhez

Az Intézményi feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók fogadása /terepgyakorlat biztosítása/ adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „házi segítségnyújtás” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató a „Frissítő masszázs” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Gyógytorna” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „szociális étkeztetés” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Idősek nappali ellátása” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „intézményi beléptetés” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „iratbetekintés” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogok gyakorlásával összefüggő” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató az „Az ellátottakról készített fénykép és videofelvétel készítése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Konferencia szervezése” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Adományosztás” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Méltányossági kérelemhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység” adatkezelési tevékenységhez

Adatkezelési tájékoztató „Érdekvédelemhez kapcsolódó jogok gyakorlása” adatkezelési tevékenységhez